Những hình ảnh Hội Báo xuân 2019 của Thư viện Thanh hóa thành phố Hội An chào mừng Xuân Kỷ Hợi – 2019 và chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019).

  • 12/02/2019
  • 649
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Những hình ảnh Hội Báo xuân 2019 của Thư viện Thanh hóa thành phố Hội An chào mừng Xuân Kỷ Hợi – 2019 và chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019).
 

  • Trần Thị Phương Huyên