Triển lãm sách nhân dịp Kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2017)

  • 21/12/2017
  • 1513
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Cách mạng tháng Tám năm 1945 của dân tộc Việt Nam là một trong những sự kiện vĩ đại đã thực hiện đồng thời ba chức năng lịch sử là: Giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Sự kiện này được đánh dấu bằng ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày 2-9-1945 mãi đi vào lịch sử như một ngày độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam sau ngót một thế kỷ đô hộ của chủ nghĩa thực dân Pháp, ghi nhận chiến công của Việt Nam – một dân tộc tiên phong trong sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa trên thế giới. Ngày 2-9 trở thành ngày Quốc khánh của nhân dân Việt Nam và đó cũng là cái mốc chấm dứt lịch sử cận đại Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc ta.
Nhân dịp Kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2017) Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hội An tổ chức triển lãm trưng bày sách, báo với chủ đề: “Việt Nam – Đất nước, con người” . Triển lãm lần này giới thiệu đến bạn đọc gần xa những cuốn sách hay về lịch sử Việt Nam, Bác Hồ , những nhân vật lịch sử đã dũng hy sinh cho nền độc lập của nước nhà và sự phát triển đi lên không ngừng của quê hương đất nước . Qua đó khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với đời sống tinh thần của mỗi con người trong văn hóa đọc.
Thời gian triển lãm diễn ra từ ngày: 17/8 đến 4/9/2017
Địa điểm: Thư viện Thanh Hóa thành phố Hội An- 131 Nguyễn Trường Tộ- Tp Hội An.