trưng bày ấn phẩm, xuất bản phẩm và chiếu phim tư liệu về Di sản văn hóa Hội An

  • 21/12/2017
  • 1304
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Vừa qua,Nhân kỉ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và 18 năm Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới (4/12/1999 - 4/12/2017) Thư viện Thanh Hóa - thành phố Hội An tổ chức trưng bày ấn phẩm, xuất bản phẩm và chiếu phim tư liệu về Di sản văn hóa Hội An.
Thời gian: tổ chức từ ngày 23/11 đến 4/12/2017
Địa điểm: tại Thư viện Thanh Hóa - Thành phố Hội An số 131 Nguyễn Trường Tộ, Hội An.