NỘI QUY THƯ VIỆN


Điều 1: Bạn đọc của Thư viện.
    Mọi tập thể, cá nhân đang sinh sống và làm việc trong và ngoài địa phương đều có quyền sử dụng vốn tài liệu thư viện phù hợp với nội quy thư viện.

Điều 2: Thủ tục cấp thẻ Thư viện
    Khi bạn đọc có nhu cầu mượn sách về nhà phải làm thẻ thư viện và phải có một trong các giấy tờ sau: chứng minh nhân dân, hộ chiếu, sổ hộ khẩu, giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác, hoặc một số giấy tờ khác (ví dụ: thẻ sinh viên - đối với sinh viên…); 2 ảnh cỡ 3x4 cm;

Phí làm thẻ thư viện 10.000đ/01 bộ thẻ và phải đặt tiền cược tối thiếu 50.000đ/01 bộ thẻ thiếu nhi và 100.000đ/01 bộ thẻ người lớn. 

Điều 3: Sử dụng thẻ thư viện.

- Thẻ thư viện chỉ có giá trị sử dụng trong một năm (kể từ ngày cấp thẻ); sau một năm, bạn đọc làm thủ tục đổi thẻ. Nếu không có nhu cầu mượn nữa, khi bạn đọc trả thẻ Thư viện sẽ hoàn lại số tiền đã đặt cược. Bạn đọc làm mất sách phải bồi thường theo quy định của Thư viện

- Không được sử dụng thẻ thư viện của người khác; không được cho người khác sử dụng thẻ của mình. Khi mất thẻ, bạn đọc phải báo ngay cho thư viện biết và làm thủ tục cấp lại. Thủ tục cấp lại thẻ thư viện được tiến hành như cấp thẻ mới.

- Nếu quá 2 năm bạn đọc không đổi thẻ hoặc không rút cược thì tiền cược sẽ được xung vào công quỹ Thư viện để bổ sung sách mới

Điều 4: Trách nhiệm của bạn đọc.

a. Khi vào thẻ thư viện.

- Xuất trình thẻ thư viện cho người có trách nhiệm. Đối với cá nhân không phải là bạn đọc của thư viện nhưng có nhu cầu sử dụng vốn tài liệu thư viện thì cần xuất trình một trong những giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu của cơ quan hoặc các giấy tờ tuỳ thân khác;

- Gửi, để cặp, túi, vật dụng cá nhân khác và phương tiện đi lại vào đúng nơi quy định. Bạn đọc có trách nhiệm tự quản lý tiền, các tư trang và các giấy tờ cá nhân có giá trị khác.

b. Trong thư viện.

- Chấp hành đúng các quy định của thư viện về việc sử dụng tài liệu thư viện.

- Thực hiện nếp sống văn minh.

- Đi nhẹ, nói khẽ, không gây ồn, không có các hành vi thiếu văn hóa khác làm ảnh hưởng đến trật tự chung và môi trường, cảnh quan thư viện.

- Bảo vệ tài sản thư viện:

+ Giữ gìn, bảo quản tài liệu: không được đánh tráo, chiếm đoạt, làm mất cắt xén hoặc làm hư hại tài liệu.Nếu vi phạm bạn đọc phải bồi thường thiệt hại theo giá trị của tài liệu đó.

+ Giữ gìn bàn ghế, gía, tủ, máy móc, trang thiết bị và các vật dụng khác của thư viện.

- Không được vào các khu vực dành riêng cho nhân viên thư viện, hoặc không có nhiệm vụ.

c. Khi ra khỏi thư viện.

- Phải trả lại các tài liệu đã mượn (trừ những tài liệu được phép mượn về nhà theo quy định của thư viện).

- Có nghĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.

Điều 5: Sử dụng tài liệu thư viện.

Để đọc tại chỗ hoặc mượn tài liệu về nhà, bạn đọc phải xuất trình một trong các giấy tờ sau: thẻ thư viện, chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu hoặc các giấy tờ tuỳ thân khác.

a. Đọc tại chỗ.

- Mỗi lần chỉ được mượn tối 3 tài liệu; đối với phòng đọc tự chọn, bạn đọc được phép trực tiếp lựa chọn tài liệu trên giá sách.

- Không được phép tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng đọc.

- Không sử dụng các thiết bị máy móc dành riêng cho bạn đọc quá thời gian quy định của thư viện.

b. Mượn về nhà.

- Mỗi lần được mượn tối đa 3 bản sách  với thời hạn từ 7 - 10 ngày. Quá thời hạn đó, người có nhu cầu sử dụng tiếp tục, bạn đọc phải đến gia hạn; mỗi lần gia hạn được thêm 3 ngày và không quá 2 lần.

c. Sử dụng hệ thống tra cứu.

- Bộ máy tra cứu của thư viện gồm hệ thống mục lục truyền thống của cơ sở dữ liệu, máy vi tính công cộng trực tuyến.

- Khi sử dụng bộ máy tra cứu truyền thống như hệ thống mục lục các hộp phích chuyên đề, bạn đọc không được xé phích, rút phích ra khỏi ô phích;  không sử dụng máy tính tra tìm thông tin vào mục đích khác.

d. Sao chụp tài liệu trong thư viện.

- Bạn đọc được phép sao chụp tài liệu theo quy định của thư viện

Điều 6: Phí và lệ phí thư viện.

Bạn đọc phải trả phí cho các dịch vụ của thư viện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Điều 7: Xử lý vi phạm

Nếu bạn đọc vi phạm các quy định trong Nội quy này, tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm mà bọ một trong những hình thức xử lý sau:

a. Thu hồi thẻ thư viện tạm thời hay vĩnh viễn; xử phạt hành chính và bồi thường thiệt hại bằng hiện vật hoặc bằng tiền các trường hợp sau:

- Mượn tài liệu quá thời hạn quy định.

- Sao chụp trái phép tài liệu thư viện.

- Làm hư hại, đánh tráo, chiếm dụng tài liệu và các tài sản khác của thư viện.

- Vì phạm nội quy thư viện.

Mức phạt và bồi thường theo quy định của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - thông tin và các quy định khác của pháp luật trong lĩnh vực này.

b. Trong trường hợp làm hư hại nghiêm trọng vốn tài liệu và các tài sản khác của thư viện, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 8: Tổ chức thực hiện.

Thư viện có trách nhiệm thông báo Nội quy tới tất cả bạn đọc. Bạn đọc có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định trong nội quy này.