QUY ĐỊNH MƯỢN TRẢ SÁCH TẠI THƯ VIỆN

1. Mượn sách đọc tại thư viện:

    Bạn đọc có thể đọc sách, báo, tạp chí, tập san các loại tại chỗ không cần đăng ký mượn.

     Bạn đọc không được mượn báo chí mang về nhà. Báo chí đọc xong để lại vào kệ hoặc tập trung lại một chỗ để thủ thư cất.

2. Mượn sách, tài liệu, báo chí đi photo:

  • Bạn đọc phải xuất trình thẻ để làm thủ tục mang sách đi photo.
  • Phải thế chân bẳng giá tiền cuốn sách, thấp nhất là 100.000đ/ 1 quyển.

  • Trả lại thế chân khi bạn đọc trả sách.
  • Thời hạn mượn sách là trong ngày, nếu bạn đọc mang sách về sẽ bị xử lý theo qui định của thư viện.

3. Mượn sách về đọc:

  • Bạn đọc phải xuất trình thẻ bạn đọc để làm thủ tục mượn sách về đọc.
  • Chỉ phục vụ mượn về đối với tài liệu có trên 3 bản.
  • Phải thế chân bằng giá tiền cuốn sách, thấp nhất là 100.000đ/ 1 quyển.
 • Thư viện sẽ trả lại thế chân khi bạn đọc trả sách và không mượn sách nữa (trả thẻ).

 • Thời hạn mượn sách là 10 ngày.
 • Bạn đọc phải đến Thư viện gia hạn sách khi hết hạn mượn sách.

 

I. Đối với tài liệu là đề tài tốt nghiệp tham khảo :

- Xuất trình thẻ học sinh-sinh viên  khi mượn tài liệu, để cặp sách đúng nơi quy định.

- Bạn đọc tự chọn tài liệu tại khu vực kham khảo.

- Khi chọn tài liệu xong thì mang đến thủ thư để làm thủ tục mượn , thủ thư lưu lại tên và giữ lại thẻ học sinh-sinh viên. Khi nào bạn đọc trả sách thì thủ thư trả lại thẻ.

- Bạn đọc kiểm tra số lượng và tình trạng tài liệu trước khi ra khỏi phòng mượn.

- Thời hạn mượn tài liệu trong vòng 1 tuần. Bạn đọc chỉ mượn tiếp tài liệu mới khi đã trả tài liệu cũ, mỗi lần mượn không quá hai tên sách.


II. Đối với tài liệu là sách: 

- Xuất trình thẻ học sinh-sinh viên  khi mượn tài liệu, để cặp sách đúng nơi quy định. 

- Bạn đọc tự chọn tài liệu trên giá theo bảng chỉ dẫn môn loại, không tráo đổi vị trí tài liệu. Bạn đọc được mượn không quá 02 tên sách hoặc 1 loại báo, tạp chí cho 1 lần sử dụng. Đọc xong, để tài liệu vào đúng nơi quy định.

- Nếu có nhu cầu mượn về nhà, bạn đọc tự chọn theo từng khu vực tài liệu và mang đến bàn thủ thư làm thủ tục mượn (bạn đọc phải để lại tiền thế chân theo quy định của Thư viện). Số lượng tài liệu được mượn là 02 cuốn, thời gian mượn tối đa từ 4 - 7 ngày. Hết hạn định, nếu bạn đọc muốn mượn tiếp phải mang tài liệu đến xin gia hạn. (Bạn đọc sẽ được gia hạn nếu tài liệu đó hiện chưa có bạn đọc nào đăng ký mượn).

- Bạn đọc kiểm tra số lượng và tình trạng tài liệu trước khi ra khỏi phòng mượn.

- Sau khi bạn đọc trả sách thủ thư sẽ trả lại tiền thuế chân.